Siirry pääsisältöön
Käsillä-logo.
Käsillä-logo.

Mitä Käsillä-valmennus on?

Tällä sivulla

Käsillä-valmennuksessa opitaan käsityöläisyyteen sekä yrittäjyyteen ja vahvistetaan osallisuutta työelämässä. Valtakunnallista Käsillä-toimintaa hallinnoi Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset. Valmennuksen taustalla on kolmevuotinen Ura Käsillä -hanke, jonka pohjalta kehittyi Käsillä - Näkövammaisten käsityöyrittäjävalmennus. Käsillä-valmennus toimii Stea-rahoitteisella kohdennetulla avustuksella.

Valmennuksen tavoitteet

  • Edistää näkövammaisten työllistymismahdollisuuksia
  • Innostaa käsityöläisiä yrittäjyyteen
  • Turvata perinteisten näkövammaiskäsityön menetelmien säilyminen mm. harjansidonta, punonta, rottinkihuonekalujen valmistus ja korjaus sekä mattopiiskan ja pulloharjan teko
  • Kehittää uusia käsityötuotteita ja -menetelmiä
  • Parantaa käsityöammattien arvostusta
  • Lisätä näkövammaiskäsityön tunnettuutta

Kenelle valmennus on?

Käsillä-valmennukseen voivat hakea mukaan näkövammaiset henkilöt kaikkialta Suomesta. Tärkeintä on, että valmennettavalla on motivaatiota käsityötaitojen hankkimiseen ja elinkeinon harjoittamiseen.

Käsillä -valmennuksessa tuetaan sekä yksilöllistä käsityötaitojen oppimista että uusien tuotteiden suunnittelua. Käsillä-valmennuksessa otetaan huomioon osallistujien erilaiset edellytykset ja tarpeet ja laaditaan kaikille osallistujille yksilöllinen valmennusohjelma.

Valmennuksen sisältö

Ohjaussuunnitelma

Valmennuksen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen oppimisen kehittämissuunnitelma (Hoks). Koulutusohjaaja tekee yhdessä opiskelijan kanssa tilanteen arvioinnin sekä viiden kuukauden oppimis- ja seurantasuunnitelman, jossa luodaan omat tavoitteet ja kehittämiskohteet niin käsityöläisyydessä kuin yrittäjyydessä. Valmennuksen aikana opiskelija saa tukea tavoitteidensa saavuttamiseen mm. koulutusohjaajan kanssa käytyjen Hoks-keskustelujen myötä.

Pajatyöskentely

Käsillä-valmennus sisältää pajatyöskentelyä 3-4 päivää kuukaudessa viiden kuukauden ajan. Pajatyöskentelyyn kuuluu käsityötuotteiden suunnittelu ja valmistus, erilaisiin käsityömenetelmiin ja -materiaaleihin tutustuminen sekä niiden monipuolinen käyttö. Pajalla opiskellaan käsityötuotteen valmistusprosessin eri vaiheita kuten ideointia, materiaalien valintaa ja hankintaa sekä tuotteen myyntiin liittyviä kysymyksiä.

Vertaisoppiminen

Käsillä-valmennukseen kuuluu työskentelyä toisten kurssilaisten kanssa Käsillä-pajalla. Valmennus toteutetaan pienryhmissä, mikä luo hedelmällisen alustan vertaisoppimiselle. Vertaisoppimisen kautta opiskelija kehittää itsearviointiaan ja omatoimisuuttaan sekä mahdollisesti löytää tulevaisuuden yhteistyökumppaninsa.

Yrittäjyyskasvatus

Valmennukseen sisältyy 20 tuntia yrittäjyyskasvatusta. Koulutuksen aikana pohditaan mm. tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja markkinointiin liittyviä kysymyksiä. Tämä osio vaatii itsenäistä opiskelua kurssipäivien välillä.

Kulttuurikasvatus

Valmennukseen sisältyy 20 tuntia kulttuuriopintoja. Teemme mm. vierailuja eri kulttuuri- ja käsityökohteisiin sekä -tapahtumiin. Pohdimme käsityön merkitystä ja ilmiöitä.

Itsenäinen työskentely

Valmennukseen sisältyy vähintään 100 tuntia itsenäistä opiskelua lähiopetusviikkojen lisäksi.

Etätuki

Opiskelijoille tarjotaan tukea myös lähiopetusviikkojen väliajoilla puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Jokaista kurssilaista kohden on varattu seitsemän tuntia etätukea valmennuskauden aikana.

Ohjaamoaika

Valmennuksen jälkeen jokaiselle kurssilaiselle on varattu viisi tuntia ohjaamoaikaa. Opiskelija saa tukea, neuvontaa ja ohjausta käsityöyrittäjyyteen liittyen.

Valmennukseen hakeminen

Haku kevään 2021 valmennukseen on päättynyt.

Katso tarkemmat tiedot seuraavasta hausta ja sen ajakohdasta tämän linkin takaa.